Svůj život máme ve svých rukou.

Je jen na nás, jak se rozhodneme ho žít...

Můj příběh

Když se ohlédnu zpět vzpomínám si na dívku, která neměla příliš sebevědomí. Často se bála říct svůj názor a tak raději nikdy nevyčnívala z davu. Milovala jsem život, ale neuměla jsem si ho plně vychutnávat. Jednoho dne jsem si uvědomila, že takhle žít nechci.

A tak jsem začala dělat svá nová životní rozhodnutí. Z dívky, která si nevěřila se začala stávat zářivá a sebevědomá žena. Začala jsem sama sobě dávat více lásky, péče a otevřela jsem se plně životu. Začala jsem meditovat, osobnostně se rozvíjet a měnit své myšlení. Otevřela jsem se životu a jeho možnostem. Hledala jsem a objevovala svůj skutečný potenciál a přijala fakt, že jsem tvůrce svého života. Vzala jsem odvahu a zodpovědnost do svých rukou a rozhodla se, že chci od života víc. Neinspirovalo mě, žít průměrně. A tak jsem více jak 17 let na sobě intenzivně pracovala, začala podnikat a stala se terapeutkou a mentorkou. Začala jsem cvičit, zdravě se stravovat, pečovat o své vztahy a životní prostředí.

Dnes jsem žena, milující manželka a maminka 3 úžasných dcer, která inspiruje a vede další ženy k tomu, aby si byly vědomy své vnitřní i vnější krásy, neschovávaly ji a uměly ji ukázat sobě i všem okolo sebe.

Jsem žena, která pomáhá dalším ženám růst a hledat své ženské dary a nejvyšší potenciál duše. Jsem žena, která pomáhá obyčejným ženám cítit se neobyčejně. A tím měnit sama sebe i svůj život.

Dávám ženám skrze pracovní příležitost, možnost žít svůj život podle svých snů a vizí, což mi přináší nesmírnou radost. Jsem leadrem a mentorkou žen, které svobodně podnikají. Vedu je a inspiruji krok po kroku z jejich startu, až do cíle. Ráda pomáhám ženám být úspěšné a žít v hojnsoti.

Pomáhám zachraňovat deštné pralesy a korálové útesy. Přispívám na stavbu nemocnic a vzdělávacích center v Jihoamerických zemích. Pravidelně přispívám na nejrůznější charitativní akce a programy. Jeden z nich, který si získal mé srdce je projekt Nourish The Children*. Projekt, který se zaměřuje na podvýživu dětí žijících v Malawi.