Krása je záře pravdy

Nebojme se tedy opečovávat svou vnitřní i vnější krásu. Nebojme se zářit ve své pravdě. Krása je všude kolem nás, díky kráse která nás obklopuje můžeme prožívat blažené okamžiky.

Zamýšlely jste se někdy nad tím jakou projekci na krásu jste si vytvořily? Co vše kráse ať už té vlastní nebo kráse někoho jiného dáváte za vinu? Jaké všechny nálepky jste na krásu nalepily?

A co by se stalo, kdyby jste svou vlastní krásu začaly plně podporovat, rozvíjet, hýčkat a nechaly ji zářit? Co by to změnilo ve vašem životě? Kam by vás to zavedlo? A co nového by to přineslo?

Zkuste se na to nacítit a zkuste prožít ty emoce, jaké by to bylo?

Krása je vnitřní i vnější záře, která léčí, která povznáší naši duši a činí ji radostnější.

Jaký je váš vztah ke kráse, ať už k té vlastní nebo ke kráse jiných žen? Je pro vás inspirující a povznášející nebo máte pocit spíše ohrožení a strachu?

Pokud chcete žít krásný život je důležité, aby jste krásu nejdříve přijaly, aby jste se krásou staly. A pak vše kolem vás bude krásné.

A nezapomeňte, že krása zrovna tak jako život sám má mnoho podob.