Proč žít pro úspěch není ta cesta

Žít pro samotný úspěch mě nikdy moc nebavilo. Nic co jsem kdy ve svém životě dělala nebylo proto, abych byla úspěšná, ale proto abych inspirovala lidi. A víte co se stalo? Inspirace začala do mého života přinášet úspěch.

ANO, mohlo by se zdát, že úspěch je přece úspěch tak o čem tady vlastně mluvím? Ale já už dnes vím skrze vlastní prožitek a zkušenost, že je pro mě velmi důležité z jakého prostoru můj úspěch přichází a co je za ním.

Věřím, že většina z nás je tu od toho, abychom inspirovali, povzbuzovali a budovali vztahy.

Baví mě inspirovat ostatní ne skrze dokonalost, ale skrze své vlastní zkušenosti, jak se vypořádávám se svými nedokonalostmi.

Úspěch není jen o tom, čeho dosáhneme ve svém životě, ale o tom, jak a k čemu inspirujeme ostatní.

Pokud naše činy inspirují ostatní lidi k tomu, aby více snili, naučili se více o sobě samotných a o životě, aby tvořili láskyplné a přátelské vztahy, aby dělali to co je v životě naplňuje a činí šťastnými, pak jsme se stali úspěšnými.🙏